Montfort: 0475-201014 | Melick: 0475-201035 info@maisonmolenbeecke.nl

Beste allen. Wij zijn inmiddels alweer  2 maanden verder en hebben de tweede vaccinatieronde

achter  ons  liggen. Een mijlpaal want een  week  na  de tweede vaccinatie hebben wij de  maatregelen kunnen versoepelen.  Ik denk dat jullie allen hier erg blij mee zijn, maar ook wij  vinden  het  fijn dat  er  meer  versoepeling mogelijk is.          Wij merken aan de bewoners  dat  zij  het  weer  fijn  vinden  om mee naar jullie huis te  kunnen gaan, even in een  andere  omgeving  bij  de kinderen. Dat is ook wat wij iedereen van harte gunnen.  De  vaccinaties zijn zeer positief ver- lopen, er zijn weinig tot geen bijwerkingen vastgesteld.  Ook  de  momenten van vaccineren verliepen soepel, de meeste bewoners  waren  zich  ervan  bewust waarom die prik zo nodig  is. Waardoor er ook weinig protest waar te nemen viel. Verder in deze uitgave kunnen jullie lezen over onze  `nieuwe` bewoners, de goudvissen en de koolmeesjes. Nicole stelt deze op een  leuke manier  aan  jullie  voor.  De bewoners  en medewerkers  beleven  veel plezier aan deze nieuwe aanwinst. Wij bedanken  dan  ook  Dhr. Ruijters   voor het aquarium. Op het terras heeft een prachtige   paradijsvogel   zich   gesitueerd,  hij staat in  een geweldige  kleurenpracht  te stralen. Deze is  gemaakt  door   Mariëtte aan de Meulen. Mariëtte, bedankt voor dit mooie kunstwerk.

Veel leesplezier! 

Groetjes Sandra.