Montfort: 0475-201014 | Melick: 0475-201035 info@maisonmolenbeecke.nl

Kosten

Wat zijn de kosten?

In een particuliere woonzorgvoorziening zoals Maison Molenbeecke worden de kosten voor wonen en zorg gescheiden. De diverse kosten bestaan uit: woonkosten, zorgkosten en een eigen bijdrage aan het CAK.

 

Eigen bijdrage CAK

De eigen bijdrage die een bewoner verschuldigd is aan het CAK verschilt per bewoner. Via de website van het CAK kun je bekijken wat dit voor jou betekent.

Voor meer informatie over de kosten, neem dan contact op met Nicole Bremmers 0475-201014 (Maison Montfort) of Irma Parren 0475-201035 (Maison Melick) of mail ons via: info@maisonmolenbeecke.nl.

Ik wil helpen als vrijwilliger!