Klachten

Een klacht is een kans om te verbeteren, Maison Molenbeecke en Proteion staan voor goede zorg en dienstverlening. Persoonlijke zorg, duidelijke afspraken en een fijne relatie tussen cliënten, mantelzorgers en onze medewerkers vinden wij belangrijk. Zorg is immers mensenwerk.

Wanneer u niet tevreden bent over uw behandeling, verzorging of onze organisatie en daarbij een opmerking of idee heeft, dan horen wij dit graag van u. U kunt dat het beste eerst bespreken met de betrokken persoon of zorgverlener. Wellicht kan hij of zij uw opmerking of idee direct gebruiken, of als er sprake is van een misverstand dit rechtzetten. Daarnaast is er nog een aantal andere mogelijkheden om uw idee, opmerking of klacht kenbaar te maken. Deze mogelijkheden gelden voor Proteion en ook voor haar strategische samenwerkingspartners, zoals Maison Molenbeecke Montfort. 

Bespreek uw klacht met de betrokkene(n) Als het mogelijk is adviseren wij u om uw klacht altijd eerst open en eerlijk te bespreken met de betrokken medewerker zelf. Soms voelt het ongemakkelijk om iets te bespreken wat volgens u niet goed is gegaan. Medewerkers en collega’s waarderen het echt als ze van uzelf horen wat beter kan of waarover u een klacht heeft. Bespreek uw klacht met de betreffende medewerker. Wanneer u en de medewerker de klacht niet samen kunnen oplossen, kunt u het gesprek aangaan met de zorgmanager of zorgcoördinator, deze kunnen u helpen bij het vinden van antwoorden op uw vragen en oplossingen met u bespreken. Bespreekt u uw probleem liever niet met de directbetrokkene of de leidinggevende? Dan zijn er nog een aantal andere opties: Bespreek uw klacht met de cliëntvertrouwenspersoon Wilt u uw verhaal toch kwijt aan een onafhankelijke toehoorder, dan staat de cliëntenvertrouwenspersoon voor u klaar. Zij kent de organisatie, de manier van klachtenafhandeling en kan u helpen bij het vinden van een oplossing of het indienen van een klacht, als blijkt dat u er met de medewerker(s) en/of leidinggevende(n) niet uitkomt. Dat doet ze vrijblijvend en vertrouwelijk.

Ik wil helpen als vrijwilliger!