Klachten

Een klacht is een kans om te verbeteren, Maison Molenbeecke en Proteion staan voor goede zorg en dienstverlening. Persoonlijke zorg, duidelijke afspraken en een fijne relatie tussen cliënten, mantelzorgers en onze medewerkers vinden wij belangrijk. Zorg is immers mensenwerk.

Wanneer u niet tevreden bent over uw behandeling, verzorging of onze organisatie en daarbij een opmerking of idee heeft, dan horen wij dit graag van u. U kunt dat het beste eerst bespreken met de betrokken persoon of zorgverlener. Wellicht kan hij of zij uw opmerking of idee direct gebruiken, of als er sprake is van een misverstand dit rechtzetten. Daarnaast is er nog een aantal andere mogelijkheden om uw idee, opmerking of klacht kenbaar te maken. Deze mogelijkheden gelden voor Proteion en ook voor haar strategische samenwerkingspartners, zoals Maison Molenbeecke Montfort. 

Bespreek uw klacht met de betrokkene(n) Als het mogelijk is adviseren wij u om uw klacht altijd eerst open en eerlijk te bespreken met de betrokken medewerker zelf. Soms voelt het ongemakkelijk om iets te bespreken wat volgens u niet goed is gegaan. Medewerkers en collega’s waarderen het echt als ze van uzelf horen wat beter kan of waarover u een klacht heeft. Bespreek uw klacht met de betreffende medewerker. Wanneer u en de medewerker de klacht niet samen kunnen oplossen, kunt u het gesprek aangaan met de zorgmanager of zorgcoördinator, deze kunnen u helpen bij het vinden van antwoorden op uw vragen en oplossingen met u bespreken. Bespreekt u uw probleem liever niet met de directbetrokkene of de leidinggevende? Dan zijn er nog een aantal andere opties: Bespreek uw klacht met de cliëntvertrouwenspersoon Wilt u uw verhaal toch kwijt aan een onafhankelijke toehoorder, dan staat de cliëntenvertrouwenspersoon voor u klaar. Zij kent de organisatie, de manier van klachtenafhandeling en kan u helpen bij het vinden van een oplossing of het indienen van een klacht, als blijkt dat u er met de medewerker(s) en/of leidinggevende(n) niet uitkomt. Dat doet ze vrijblijvend en vertrouwelijk.

Onze cliëntvertrouwenspersoon.

Graag wil ik me aan u voorstellen.
Ik ben clientvertrouwenspersoon van Maison Molenbeecke.
Sandra heef me gevraagd voor deze functie. Ze wist dat ik een verpleegkundige achtergrond heb en ze kende mij omdat wij bij elkaar in de straat wonen. Vanuit die nabijheid heb ik de ontwikkeling en de opbouw van Maison Molenbeecke van dichtbij gevolgd.

Ik ben Irma Parren-Verhaag, 47 jaar. Getrouwd met Domien. We hebben 2 kinderen, Lina 20 en Rik 18 jaar. We wonen in Ittervoort. Helaas heb ik, door de corona maatregelen, nog weinig contact kunnen hebben met bewoners en familie. Graag wil ik hier een begin mee maken door wat over mezelf te vertellen.

Ik ben via MBO verzorging doorgestroomd naar HBO verpleegkunde. Ook werkzaam geweest in het ziekenhuis. Momenteel ben ik al bijna 10 jaar werkzaam bij Land van Horne als wijkverpleegkundige. Dit is een zeer diverse baan waarin cliëntenzorg wordt afgewisseld met intake gesprekken, overleg met andere disciplines en het meedenken in beleidszaken binnen onze organisatie. De toenemende vergrijzing en het tekort aan opgeleid personeel ( de groeiende zorgkloof) geven ons een uitdaging de komende decennia. Steeds opnieuw weer zoeken naar persoonlijke zorg afgestemd op de individuele client. Deze ervaringen neem ik mee in mijn functie als clientvertrouwenspersoon.

Ik ben me er van bewust Ik ben mij ervan bewust dat de cliënt zelf niet snel contact met me zal opnemen, maar verwacht dat als er iets is, waarover twijfel of vragen bestaan, kinderen en familie mij zullen benaderen. En onthoud goed: Stomme of gekke vragen bestaan niet. Dus schroom niet om mij te benaderen.

Dit kan altijd door te mailen naar irmaparren@planet.nl ovv Maison Molenbeecke of door te bellen naar 06-15037887

Ik wil helpen als vrijwilliger!