Montfort: 0475-201014 | Melick: 0475-201035 info@maisonmolenbeecke.nl

Klachten

Een klacht is een kans om te verbeteren, Maison Molenbeecke en Proteion staan voor goede zorg en dienstverlening. Persoonlijke zorg, duidelijke afspraken en een fijne relatie tussen cliënten, mantelzorgers en onze medewerkers vinden wij belangrijk. Zorg is immers mensenwerk.

Wanneer u niet tevreden bent over uw behandeling, verzorging of onze organisatie en daarbij een opmerking of idee heeft, dan horen wij dit graag van u. U kunt dat het beste eerst bespreken met de betrokken persoon of zorgverlener. Wellicht kan hij of zij uw opmerking of idee direct gebruiken, of als er sprake is van een misverstand dit rechtzetten. Daarnaast is er nog een aantal andere mogelijkheden om uw idee, opmerking of klacht kenbaar te maken. Deze mogelijkheden gelden voor Proteion en ook voor haar strategische samenwerkingspartners, zoals Maison Molenbeecke Montfort. 

Bespreek uw klacht met de betrokkene(n) Als het mogelijk is adviseren wij u om uw klacht altijd eerst open en eerlijk te bespreken met de betrokken medewerker zelf. Soms voelt het ongemakkelijk om iets te bespreken wat volgens u niet goed is gegaan. Medewerkers en collega’s waarderen het echt als ze van uzelf horen wat beter kan of waarover u een klacht heeft. Bespreek uw klacht met de betreffende medewerker. Wanneer u en de medewerker de klacht niet samen kunnen oplossen, kunt u het gesprek aangaan met de zorgmanager of zorgcoördinator, deze kunnen u helpen bij het vinden van antwoorden op uw vragen en oplossingen met u bespreken. Bespreekt u uw probleem liever niet met de directbetrokkene of de leidinggevende? Dan zijn er nog een aantal andere opties: Bespreek uw klacht met de cliëntvertrouwenspersoon Wilt u uw verhaal toch kwijt aan een onafhankelijke toehoorder, dan staat de cliëntenvertrouwenspersoon voor u klaar. Zij kent de organisatie, de manier van klachtenafhandeling en kan u helpen bij het vinden van een oplossing of het indienen van een klacht, als blijkt dat u er met de medewerker(s) en/of leidinggevende(n) niet uitkomt. Dat doet ze vrijblijvend en vertrouwelijk.

Onze vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon is een persoon
binnen een organisatie , instelling of
gemeenschap die beschikbaar is om anderen
te ondersteunen , adviseren en begeleiden bij
persoonlijke en professionele kwesties .
Maison Molenbeecke vindt het belangrijk om
een vertrouwenspersoon aan te stellen zodat
er gewerkt kan worden vanuit een
vertrouwelijke en veilige omgeving waarin
mensen vrijuit kunnen praten over hun
zorgen , problemen , angsten of andere
kwesties . Uiteraard hopen wij dat u zich zo vrij
genoeg voelt om vooraf hetgeen te bespreken
met de desbetreffende persoon , teamleider of
zorgmanager .
In de rol van vertrouwenspersoon heeft
Richard aan de Meulen zich kandidaat gesteld
waarin wij ervan overtuigd zijn dat hij
emotionele ) steun kan bieden en het belang
inziet van een positieve en respectvolle
werkomgeving . Wij zien Richard als een
persoon die de vraagstukken serieus oppakt
en zich houdt aan strikte vertrouwelijkheid .
Dit betekent dat de informatie die er
besproken wordt niet zonder toestemming
gedeeld wordt , tenzij er sprak is van een
direct gevaar !

Richard stelt zich voor :

Ik ben Richard Aan de Meulen 61 jaar oud gehuwd en heb twee kinderen en 4 kleinkinderen. Sinds 1986 ben ik werkzaam als fysiotherapeut. In 2010 heb ik samen met mijn vrouw die ook fysiotherapeut is een bestaande praktijk overgenomen die wij hebben voortgezet tot juli 2023. Momenteel werken we nog samen in loondienst bij onze eigen onderneming die ondertussen overgenomen is door 3 collega’s . Er is daardoor wat extra tijd ontstaan die ik graag als vertrouwenspersoon wil opvullen bij Maison Molenbeecke. Mijn moeder heeft in het verleden in

Montfort gewoond bij Maison Molenbeecke. In die tijd ben ik nog
actief geweest als lid van de cliëntenraad. Aangezien de organisatie verplicht is om een vertrouwenspersoon te hebben leek het mij gezien de vrije tijd die bij mij ontstaan is deze in te vullen bij de organisatie
De taak van een vertrouwenspersoon bestaat vooral uit opvang voor medewerkers en bewoners die hulp of advies nodig hebben. Verder wordt er gekeken of er een informele oplossing mogelijk is. Een luisterend oor voor ieder die zijn verhaal wilt delen. Op wens kan een advies gegeven worden omtrent uw problematiek. Dat kan het inschakelen zijn van een mediator of een gesprek met de leiding. Zelf moet ik mij houden aan een geheimhoudingsplicht . Alleen op

uw verzoek zal ik dus de eventuele stappen ondernemen die
nodig zijn . De gesprekken worden ook niet gedaan bij Maison
Molenbeecke, maar op een andere locatie om uw anonimiteit te
waarborgen. Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen en
inhoudelijk kunt u de info over de vertrouwenspersoon nazien op
o.a. www.nlarbeidsinspectie.nl

Richard Aan de Meulen
Tel: 06-53733179
email: richardmeulen@home.nl

Ik wil helpen als vrijwilliger!