Maison Molenbeecke Montfort

Telefoonnummer Montfort

0475-201014

Telefoonnummer Melick

0475-201035

Beste lezers.

Onze eerste uitgave van het `meulebaekske `heeft veel positieve reacties opgeroepen, dank jullie wel hiervoor. In deze nieuwsbrief willen wij graag de nieuwe wet zorg en dwang nader uitleggen, deze wet is na een aanloopjaar vanaf 1 januari actueel geworden. Tevens is er een mooie rapportage te lezen over faalangst bij dementie, een onderwerp welk niet vaak wordt beschreven of besproken, maar iets dat wel vaak veel onrust en onbegrepen gedrag kan oproepen bij mensen welke lijden aan dementie. In deze editie ook de uitkomst van het cliënt tevredenheidsonderzoek, met een geweldig resultaat waar ik erg blij van wordt, bedankt voor deze mooie waardering. Op de valreep van uitgave heb ik nog fantastisch nieuws te melden, op vrijdag 26 februari heeft er een audit plaats gevonden  door Stichting Perspekt en zijn wij voorgedragen voor het Prezo gouden keurmerk, wij zijn hier zeer trots op en willen dan ook onze bewoners, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers bedanken voor hun inzet om zulk mooi resultaat te kunnen behalen. Maison Molenbeecke heeft ook dit jaar weer een mooi carnavalsfeest gevierd, uiteraard in onze eigen veilige “bubbel”. Prins Leo de eerste heeft 3 dagen met de septer gezwaaid, een prins die zijn rol wel heel serieus heeft genomen, op dinsdagmiddag is Leo met een traan in zijn ogen afgetreden als Prins Molenbeecke. In deze editie het interview met Nancy, onze kok en stellen de leden van de cliëntenraad zich voor. Allen bedankt voor deze bijdrage.

Sandra