Algemeen

Molenbeecke Zorg B.V. (Kamer van Koophandel 71244565), hierna te noemen Maison Molenbeecke, verleent u hierbij toegang tot www.maisonmolenbeecke.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Maison Molenbeecke en derden zijn aangeleverd. Maison Molenbeecke behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.maisonmolenbeecke.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Maison Molenbeecke.

 

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.maisonmolenbeecke.nl aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Maison Molenbeecke.

In het bijzonder zijn alle informatie en prijzen op www.molenbeecke.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Maison Molenbeecke. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Maison Molenbeecke, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

×

Maak een afspraak

Vul hieronder uw naam en telefoonnummer in en we bellen u binnen 24 uur terug.