Home

Woonzorgcentrum Maison Molenbeecke

Eind september 2018 is de bouw van woonzorgvoorziening Maison Molenbeecke in Montfort begonnen.

Op dit moment wordt er een woonzorgcentrum gebouwd in Montfort: Maison Molenbeecke. Maison Molenbeecke is een kleinschalige woonzorgvoorziening voor twintig bewoners. Alle bewoners hebben een eigen zit-slaapkamer met een badkamer. Daarnaast zijn er een aantal ruimten voor gemeenschappelijk gebruik, waaronder woonkamers, een eetkamer en een keuken. De woonzorgvoorziening heeft verder een grote beweeg- en beleeftuin. De voorziening is bedoeld voor mensen die intensieve 24-uurs-zorg nodig hebben, met name mensen met dementie of andere geheugenproblematiek. De woonzorgvoorziening biedt kleinschalig, veilig en huiselijk wonen met de garantie dat de benodigde zorg voorhanden is. De zorg wordt geleverd vanuit VPT (volledig pakket thuis)


Onze Visie

Maison Molenbeecke biedt cliënten een kwalitatief hoogwaardig en volledig pakket van diensten aan op het vlak van wonen, welzijn en zorg in een gastvrije, comfortabele en kleinschalige woonomgeving.

Elke cliënt wordt gezien als een uniek persoon die zélf richting geeft aan zijn leven, dus ook aan dat deel waarvoor hij aangeeft ondersteuning nodig te hebben.

De medewerkers bieden aanvulling op datgene wat cliënten als het beste voor zichzelf beschouwen

  
Belevingsgerichte zorg

Maison Molenbeecke hecht grote waarde aan de belevingsgerichte zorg, maar wat betekent dit in de dagelijkse praktijk?

De zorg waarmee je iemands persoon recht doet en rekening houdt met zijn belevingswereld. Belevingsgerichte zorg betekent de zorg afstemmen op de wereld, mogelijkheden, wensen, behoeften en gewoontes van mensen met dementie.

Wat is hiervan ons doel?

Het verhogen van welbevinden en kwaliteit van leven bij mensen met dementie. Zij voelen zich daardoor gesteund en geborgen waardoor hun zelfwaardering intact blijft. 

Door belevingsgericht te werken, staat niet de ziekte centraal, maar de persoon zelf. Belangrijk hierbij is dat wij meegaan in de belevingswereld van de dementerende, hierdoor creëer je veiligheid, geborgenheid en vertrouwen. Dit leidt naar minder angst en onrust.

Kosten

 In een particuliere woonzorgvoorziening worden de kosten voor wonen en zorg gescheiden. De diverse kosten bestaan uit: woonkosten, zorgkosten en een eigen bijdrage aan het CAK.

De woonkosten betaalt u zelf. De kosten bestaan uit huur van uw appartement vermeerderd met service en verblijfskosten. Hiervoor kunt u informatie aanvragen via onze mail. Denk hierbij aan de kosten van uw maaltijden en uw dranken, maar ook aan onderhoud van algemene ruimten en het betalen van gas, water en licht. Servicekosten kunt u onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting.

De zorgkosten worden betaald vanuit uw persoonsgebonden budget (PGB) of zorg in natura (ZIN). Deze kosten betaalt u dus niet zelf. Hiervoor hebt u een indicatie nodig voor 24 uurs zorg.

Daarnaast bent u een eigen bijdrage verschuldigd aan het CAK. Die kosten betaalt u ook zelf. Indien u kiest voor een reguliere zorginstelling, bedraagt uw maandelijkse CAK-bijdrage met een modaal inkomen al gauw 1200 tot 2300 euro. Wanneer u kiest voor een particuliere zorginstelling zijn deze kosten veel lager. Dit komt omdat u bij ons woont en de zorg die wij leveren onder de noemer `thuiszorg` valt. Deze zorg is belast met een aanzienlijk lagere CAK- bijdrage dan de zorg in een reguliere zorginstelling.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar in de zorg voor de dementerende mens.

Daarom zijn wij ook op zoek naar mensen die hierin graag iets willen/ kunnen betekenen.

Denk hierbij aan wandelen, samen koken/ bakken.

Gewoon een gezellig praatje, aanwezig zijn. Misschien een verwenmiddag organiseren met een voetenbadje, handmassage, gezichtsmaskertje. Er is keuze genoeg om te ondernemen.

Heb je interesse om bij ons te komen helpen als vrijwilliger, dan vinden wij dat onwijs mooi!

Voor meer informatie kun je bellen met 0624478101.